กรองข้อมูลโดย:

  • คำถามและคำตอบ 0 ผลลัพธ์
  • ข้อมูลสินทรัพย์ 0 ผลลัพธ์
  • อภิธานศัพท์ 0 ผลลัพธ์

คำถามและคำตอบ

ไม่มีผลลัพธ์

อภิธานศัพท์

ไม่มีผลลัพธ์

ข้อมูลสินทรัพย์

ไม่มีผลลัพธ์

อภิธานศัพท์

ตลาดกระทิง (Bull Market)

ตลาดกระทิงคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน