ปฏิทินทางเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือที่ไม่หยุดนิ่งสำหรับนักเทรดเด่น ซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเหตุการณ์และประกาศทางเศรษฐกิจที่ตั้งเวลาไว้ มันมีหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ การตรวจสอบอารมณ์ของตลาด และแน่นอนการระบุโอกาสในการเทรดที่มีศักยภาพ