Pusat Pengetahuan

Tapis mengikut:

  • Soalan dan Jawapan 0 keputusan
  • Maklumat Aset 0 keputusan
  • Glosari 0 keputusan

Soalan dan Jawapan

Tiada keputusan

Glosari

Tiada keputusan

Maklumat Aset

Tiada keputusan

Glosari

PELARASAN (Adjustment)

Ini adalah sesuatu yang dijalankan oleh bank pusat apabila perlu untuk membetulkan ketidakseimbangan pembayaran atau masalah dengan kadar mata wang negara.