Pusat Pengetahuan

Tapis mengikut:

  • Soalan dan Jawapan 0 keputusan
  • Maklumat Aset 0 keputusan
  • Glosari 0 keputusan

Soalan dan Jawapan

Tiada keputusan

Glosari

Tiada keputusan

Maklumat Aset

Tiada keputusan

Glosari

TUNAI (Cash)

Ini adalah sejenis transaksi pertukaran yang diselesaikan pada hari yang sama ia dibuat. Ini adalah istilah yang biasanya hanya digunakan di pasaran Amerika.