ศูนย์การเรียนรู้

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
A
การปรับแก้ไข (Adjustment)

คือสิ่งที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางเมื่อจำเป็นต้องแก้ไขความไม่สมดุลของการชำระเงินหรือปัญหาเกี่ยวกับอัตราสกุลเงินของประเทศ

การเก็งกำไร (Arbitrage)

การซื้อและขายสินทรัพย์พร้อมกันเพื่อทำกำไรจากความไม่สมดุลของราคา

ราคา ASK (Ask)

ราคาซื้อที่ผู้ซื้อสามารถรับได้เมื่อซื้อคู่สกุลเงิน

สินทรัพย์ (Asset)

สิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใน forex สินทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ถืออยู่

สกุลเงิน ออสซี่ (Aussie)

ในการซื้อขาย นี่คือคำที่ใช้เรียกสกุลเงินออสเตรเลียนดอลลาร์โดยทั่วไป

B
ดุลการชำระเงิน (Balance Of Payments)

คือบันทึกการชำระเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้อยู่อาศัยในประเทศและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ไตรมาสหรือหนึ่งปี

ช่วงแบนด์ (Band)

หรือที่เรียกกันว่า "เทรดดิ้ง แบนด์" คือ ช่วงที่สกุลเงินได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นตามเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน ซึ่งถูกกำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่น

อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (Bank Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางให้กู้ยืมแก่ธนาคารในประเทศ

สกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency)

สกุลเงินที่ใช้กับราคาในคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ใน USD/JPY USD เป็นสกุลเงินหลัก สกุลเงินหลักมักจะมาก่อนเครื่องหมายทับในแต่ละคู่สกุลเงิน

บาสเก็ต (Basket)

การเลือกพอร์ตโฟลิโอของสกุลเงินที่ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและมีค่าถ่วงน้ำหนักที่ใช้เพื่อกำหนดมูลค่าของสกุลเงินอื่น

ตลาดหมี (Bear Market)

ตลาดหมีคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ราคาบิด (Bid)

ราคาขายที่ผู้ซื้อสามารถรับได้เมื่อขายคู่สกุลเงิน

สเปรดของค่า BID/ASK (Bid/Ask Spread)

นี่คือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย หรือราคาซื้อและราคาขาย

โบลิงเจอร์แบนด์ (Bollinger Bands)

คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งฟีเจอร์ ที่ประกอบประกอบด้วยกราฟ 3 เส้นที่ใช้ในการกำหนดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ราคามักจะพบแนวต้านที่เส้นบนและแนวรับที่เส้นล่าง

ตลาดกระทิง (Bull Market)

ตลาดกระทิงคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

สัญญาณที่กำหนดโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ โดยสัญญาณนี้จะบ่งบอกเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อ

C
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บ (Call Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บ ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเมื่อทวงถาม

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย กราฟติดตามช่วงราคาของวัน เมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ตัวแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน เมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งเทียนจะเป็นสีแดง

แคช (Cash)

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่งที่ชำระในวันเดียวกับวันที่ทำขึ้น คำนี้เป็นคำที่มักใช้เฉพาะในตลาดอเมริกาเท่านั้น

ธนาคารกลาง (Central Bank)

เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจหลักของประเทศที่จัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลและระบบธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ยังกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการออกสกุลเงิน

อัตรากลาง (Central Rate)

คืออัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสกุลเงินของยุโรป ซึ่งแต่ละสกุลเงินสามารถเคลื่อนผ่านช่วงเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับอัตรากลาง

สัญญา (Contract)

การทำข้อตกลงในการซื้อหรือขายสกุลเงินโดยเฉพาะ หรือตัวเลือกสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งในอนาคต

การแปลง (Conversion)

กระบวนการแปลงราคาสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินหนึ่งแปลงค่ากับสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินอื่น

สกุลเงินที่แปลงค่าได้ (Convertible Currency)

สกุลเงินที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้อย่างอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางที่เกี่ยวข้อง

อัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน (Cross rate)

อัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณโดยอัตราของสองสกุลเงินที่คำนวณเทียบกับหนึ่งในสาม ซึ่งมักจะเป็นดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงิน (Currency Pair)

สองสกุลเงินที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก

D
เทรดเดอร์รายวัน (Day Trader)

ผู้ที่ซื้อและขายสินทรัพย์ภายในวันเดียวกัน การซื้อขายประเภทนี้มักทำในตลาด Forex

เดย์เทรด (Day Trading)

คือกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเทรดเดอร์ที่ซื้อและขายโพซิชั่นภายในวันเดียวกัน

วันเวลาที่ตกลงให้ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Delivery Date)

วันที่ต้องชำระหุ้น พันธบัตร หรือการซื้อขายออปชัน ใน FX มักจะเรียกว่าวันที่คิดมูลค่า

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

คือเวลาที่สกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นมีมูลค่าลดลง

โดจิ (Doji)

เป็นรูปแบบที่เห็นได้ทั่วไปที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งโดจิคือการก่อตัวของแท่งเทียนที่มีขนาดเล็กมาก เนื่องจากมีราคาเปิดและราคาปิดที่เกือบจะเท่ากัน

E
การจำกัดการเข้าซื้อ (Entry Limit)

คำสั่งซื้อสกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ในราคาในอนาคตที่เทรดเดอร์เป็นคนกำหนด หากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เป็นไปได้ว่าคำสั่งซื้อจะไม่สามารถดำเนินการได้

การกำหนดการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนหรือช่วยรักษาผลกำไร (Entry Stop)

คือคำแนะนำในการซื้อหรือขายเมื่อหุ้นหรือสกุลเงินแตะราคาที่กำหนด คำสั่งซื้อจะกำหนดราคาที่สูงกว่าอัตราปัจจุบันในขณะที่คำสั่งขายจะถูกตั้งค่าให้ต่ำกว่าอัตราปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและทำหน้าที่ปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนอย่างหนักหรือช่วยรักษาผลกำไร

สกุลเงินยูโร (EUR)

ค่า EUR นี้หมายถึงสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้โดย 19 จาก 27 ประเทศในสหภาพยุโรป

วันหมดอายุ (Expiration)

หรือที่เรียกว่า “วันทำการซื้อขายสุดท้าย” เทรดเดอร์ต้องปิดตัวเลือกก่อนวันนี้เพื่อให้รับรู้ถึงผลกำไรหรือขาดทุน

F
อัตราดอกเบี้ยของ FED (Fed Fund Rate)

คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้เรียกเก็บซึ่งกันและกัน สำหรับการกู้ยืมเงินข้ามคืน นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงมุมมองของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (FED) เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของปริมาณเงินในระบบ

ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve or Fed)

คือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC or Federal Open Market Committee)

เป็นหน่วยงานในธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ซึ่งกำหนดนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign Exchange)

การซื้อและขายสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง การซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสองสกุลเงิน

การสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap)​

เป็นการซื้อและขายในจำนวนที่เท่ากันของสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน แต่มีวันที่คิดมูลค่าต่างกันสองวัน มักจะดำเนินการเพื่อค้ำประกันเงินกู้ในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น

ฟอเร็กซ์ (Forex)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อพูดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

การใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมืองในการคำนวณความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundaments)

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ดุลการค้า และอัตราการเติบโต

FX

ตัวย่อที่มักใช้เพื่อกล่าวถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

G
มาตรฐานทองคำ (Gold Standard)

ระบบที่ราคาทองคำเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสกุลเงิน ระบบนี้ถูกยกเลิกหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ 1930

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product or GDP)

การวัดมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ประเทศผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับประเทศ (Gross National Product or GNP)

คล้ายกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แต่ตัวเลขนี้ยังรวมรายได้ทั้งหมดที่มาจากนอกประเทศด้วย

H
สกุลเงินแข็ง (Hard Currency)

สกุลเงินใด ๆ ที่แลกเปลี่ยนและแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้อย่างง่ายดาย เป็นสกุลเงินที่มีค่าอย่างไม่น่าจะเสื่อมค่าลงอย่างกะทันหัน

การป้องกันความเสี่ยงแบบ HEDGING

คือจุดที่เทรดเดอร์พยายามปิดตำแหน่งหนึ่งโดยการเปิดอีกตำแหน่งหนึ่ง มักจะตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการขาดทุน

I
เงินเฟ้อ (Inflation)

คือจุดที่ราคาสูงขึ้นและมูลค่าการซื้อของเงินลดน้อยลง

หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin)

คือเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์ที่ต้องครอบคลุม โดยการฝากเงินเพื่อเปิดสถานะการซื้อขายได้

J
K
กีวี่ (Kiwi)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงนิวซีแลนด์ดอลล่าร์

L
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators)

เป็นสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตและราคาที่สำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อแนวโน้ม

อัตราทดหรือเลเวอเรจ (Leverage)

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อกล่าวถึงความสามารถของเทรดเดอร์ในการใช้มาร์จิ้นเพื่อทำการเทรดในปริมาณที่มากขึ้น เลเวอเรจสามารถให้ผลกำไรมากขึ้น แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนอย่างหนักขึ้นได้เช่นเดียวกัน

แผนภูมิเส้น (Line Chart)

เป็นหนึ่งในแผนภูมิที่ง่ายที่สุดที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มักใช้ร่วมกับแผนภูมิอื่นๆ เพื่อทำการวิเคราะห์การตลาดระหว่างประเทศ

สภาพคล่อง (Liquidity)

หมายถึงความถี่และระดับของการซื้อขายของแต่ละสินทรัพย์โดยเฉพาะ หากสินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงแสดงว่ามีคนซื้อและขายจำนวนมาก หากสภาพคล่องต่ำจะหมายความว่าสินทรัพย์นั้นได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์เพียงเล็กน้อย

การลอง (LONG)

คือการเทรดเดอร์ออกคำสั่ง Long ด้วยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ลูนี่ย์ (Looney)

คือชื่อที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงแคนาเดียนดอลล่าร์

ล็อต (Lot)

คือจำนวนหน่วยมาตรฐานที่มีการซื้อขายในธุรกรรม forex ล็อตมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก สำหรับ 10,000 หน่วยเรียกว่ามินิ และสำหรับ 1,000 หน่วยเป็นไมโครล็อต

M
มาร์จิ้น (Margin)

มาร์จิ้นทำให้คุณสามารถซื้อขายด้วยเลเวอเรจและทำกำไรมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็สามารถเร่งการขาดทุนของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น 50:1 คุณจะต้องเสี่ยงเพียงแค่ $10 เพื่อเปิดการซื้อขาย $500

ระดับของเงินค้ำประกัน หรือมาร์จิ้น คอลล์ (Margin Call)

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ไม่มีหลักประกันเพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งตำแหน่งสามารถปิดสถานะได้หากไม่มีการเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติม

คำสั่งซื้อของตลาด (Market Order)

คือจุดที่เทรดเดอร์ทำการซื้อหรือขายทันทีที่อัตราตลาดปัจจุบัน

N
O
ราคาเสนอ (Offer)

เป็นราคาที่ผู้ขายเต็มใจขาย นอกจากนี้ยังอาจเป็นราคาที่ดีที่สุดที่สามารถซื้อได้

ไม่มีราคาใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และราคาล่าสุดไม่สามารถใช้เป็นราคาตลาดได้ (Off-Quote)

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หากขาดสภาพคล่องในตลาดที่คุณต้องการซื้อขาย นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูงเป็นพิเศษ

การเปิดตำแหน่ง (Open Position)

นี่คือการเทรดแบบ live ซึ่งอาจเป็นการซื้อหรือขายด้วยคำสั่ง long หรือ short

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-The-Counter or OTC)

คือธุรกรรมประเภทใด ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่จริง

การส่งคำสั่งข้ามวัน (Overnight)

การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายแบบถือข้ามไปยังวันถัดไป

P
การผูกค่าเงินกันสกุลอื่น (Pegged)

คือสกุลเงินสองสกุลที่จับคู่กันในการเคลื่อนไหว สกุลเงินที่ตรึงไว้บางสกุลมีวงในการเคลื่อนไหวที่สามารถเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ ส่วนสกุลอื่น ๆ ที่มีความเข้มงวดกว่าและมีการเบี่ยงเบนที่น้อยกว่า

PIP (Price Interest Point)

PIP คือการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดที่สามารถลงทะเบียนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้อยู่ที่ 0.0001 ในสกุลเงิน USD/JPY PIP ที่เล็กที่สุดคือ 0.1

ตำแหน่ง (Position)

ตำแหน่ง คือสถานะของการซื้อขายที่ตกลงกันไว้ อาจเป็นตำแหน่งที่เปิดตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือตำแหน่งที่เพิ่งปิดไป

Q
สกุลเงินอันดับที่สอง (Quote Currency)

คือสกุลเงินอันดับที่สองที่เสนอราคาเป็นคู่ ในสกุลเงิน EUR/USD สกุลเงินอันดับที่สอง คือ USD สกุลเงินอันดับที่สอง เรียกอีกอย่างว่า สกุลเงินรองหรือสกุลเงินอ้างอิง

R
ช่วงการฟื้นตัวของราคาอย่างชัดเจน (Relly)

คือจุดที่ราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงที่ราคาตกต่ำ

เรนจ์ (Range)

ส่วนต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ำของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าช่วงของวันนั้นจะเป็นช่วงของจุดต่ำสุดเทียบกับจุดสูงสุดในวันนั้น

เรท (Rate)

คือราคาของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

เส้นแนวต้าน (Resistance)

เป็นจุดที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการขายเกิดขึ้น

เงินทุนที่มีความเสี่ยง (Risk Capital)

คือจำนวนเงินทุนที่บุคคลสามารถยอมรับว่าอาจจะต้องสูญเสียได้ ซึ่งจำนวนนี้ไม่ควรกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของเทรดเดอร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

นักเทรดที่ชาญฉลาดจะวางแผนไว้เพื่อให้พวกเขาจัดการกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายที่เขาจะเผชิญ

โรลโอเวอร์ (Rollover)

จำนวนดอกเบี้ยที่ตำแหน่งเปิดทิ้งไว้ข้ามคืน

S
เงินฝากค้ำประกัน (Security Deposit)

เหมือนกับมาร์จิ้น คือจำนวนเงินฝากที่คุณต้องวางไว้ในบัญชีให้เพียงพอเพื่อเปิดสถานะ

การชอร์ต (Short)

เป็นตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับตำแหน่ง long กล่าวโดยสรุปก็คือ เทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะลดลงในอนาคต

สลิปเพจ (Slippage)

คือความแตกต่างที่บางครั้งสามารถพบได้ในมูลค่า pip ระหว่างช่วงเวลาที่วางคำสั่งของตลาดและช่วงเวลาที่ถูกคำนวณในการซื้อขาย

ภาวะตลาดอ่อนตัว (Soft Market)

ในกรณีที่มีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

สเปรด (Spread)

คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย

สไปค์ (Spike)

คือจุดที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน คำเดียวกันนี้อาจใช้สำหรับราคาที่ลดลงอย่างฉับพลันด้วยเช่นกัน

สเตอร์ลิง (Sterling)

เป็นอีกชื่อหนึ่งของเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งเรียกว่า "cable" ในภาษา Forex

แนวรับ (Support)

ตรงกันข้ามกับแนวต้าน ซึ่งหมายถึงจุดที่เทรดเดอร์คาดว่าจะซื้อ

สวอพ (Swap)

คือความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำหรับแต่ละสกุลเงินในคู่ เช่นเดียวกับค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ เมื่อตำแหน่งถูกเปิดทิ้งไว้ข้ามคืน ค่าสวอปอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

สวิสซี่ (Swissy)

เป็นคำแสลงที่ใช้เพื่ออ้างถึงสกุลเงินสวิสฟรังก์ใน Forex

T
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดผ่านแผนภูมิ แนวโน้มราคา และปริมาณ

ตลาดที่บาง (Thin Market)

ตลาดที่ปริมาณการซื้อขายต่ำและมีสภาพคล่องเพียงเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่ามีสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่กว้าง

อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือทิ๊ก (Tick)

การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งขาขึ้นหรือขาลง

วันที่ซื้อขาย (Trade Date)

วันที่ทำการซื้อขาย

การเลื่อนจุด Stop loss ขึ้นมา (Trailing Stop)

คือราคาหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคาที่เคลื่อนไหว

ธุรกรรม (Transaction)

คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินการซื้อขาย

วันที่ทำธุรกรรม (Transaction Date)

เช่นเดียวกับวันที่ซื้อขาย

แนวโน้มหรือเทรนด์ (Trend)

คือคำที่ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้มสามารถอ้างถึงการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขึ้นและลง แนวโน้มเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือน แนวโน้มระดับกลางจะยืดจาก 1 ถึง 6 เดือน และแนวโน้มที่สำคัญจะเป็นแนวโน้มที่กินเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น

เส้นแนวโน้ม (Trend Line)

ลากเส้นตรงเพื่อติดตามแนวโน้มราคา จุดสูงสุดและช่วงขาขึ้นจะเป็นไปตามแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดและช่วงที่ร่วงลงจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง หากเส้นแนวโน้มขาด มักจะหมายความว่าการกลับตัวของแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้น

U
การอัพทิ้ก (Uptick)

คือธุรกรรมสำหรับตราสารที่มีราคาสูงกว่าการซื้อขายครั้งก่อน

V
ความผันผวน (Volatility)

ความผันผวนเป็นตัวชี้วัดระดับการเคลื่อนไหวภายในตลาดหรือสินทรัพย์ ความผันผวนที่สูงสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาล แต่ก็แสดงถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

W
วันที่เปิดการซื้อขาย (Working Day)

เป็นวันที่ตลาดเปิดให้ซื้อขาย ในกรณีที่ธนาคารของประเทศใดประเทศหนึ่งปิดทำการ จะไม่สามารถทำการซื้อขาย FX ในสกุลเงินของธนาคารที่ปิดได้

X
Y
Z

อภิธานศัพท์

A
การปรับแก้ไข (Adjustment)

คือสิ่งที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางเมื่อจำเป็นต้องแก้ไขความไม่สมดุลของการชำระเงินหรือปัญหาเกี่ยวกับอัตราสกุลเงินของประเทศ

การเก็งกำไร (Arbitrage)

การซื้อและขายสินทรัพย์พร้อมกันเพื่อทำกำไรจากความไม่สมดุลของราคา

ราคา ASK (Ask)

ราคาซื้อที่ผู้ซื้อสามารถรับได้เมื่อซื้อคู่สกุลเงิน

สินทรัพย์ (Asset)

สิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใน forex สินทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ถืออยู่

สกุลเงิน ออสซี่ (Aussie)

ในการซื้อขาย นี่คือคำที่ใช้เรียกสกุลเงินออสเตรเลียนดอลลาร์โดยทั่วไป

B
ดุลการชำระเงิน (Balance Of Payments)

คือบันทึกการชำระเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้อยู่อาศัยในประเทศและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ไตรมาสหรือหนึ่งปี

ช่วงแบนด์ (Band)

หรือที่เรียกกันว่า "เทรดดิ้ง แบนด์" คือ ช่วงที่สกุลเงินได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นตามเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน ซึ่งถูกกำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่น

อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (Bank Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางให้กู้ยืมแก่ธนาคารในประเทศ

สกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency)

สกุลเงินที่ใช้กับราคาในคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ใน USD/JPY USD เป็นสกุลเงินหลัก สกุลเงินหลักมักจะมาก่อนเครื่องหมายทับในแต่ละคู่สกุลเงิน

บาสเก็ต (Basket)

การเลือกพอร์ตโฟลิโอของสกุลเงินที่ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและมีค่าถ่วงน้ำหนักที่ใช้เพื่อกำหนดมูลค่าของสกุลเงินอื่น

ตลาดหมี (Bear Market)

ตลาดหมีคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ราคาบิด (Bid)

ราคาขายที่ผู้ซื้อสามารถรับได้เมื่อขายคู่สกุลเงิน

สเปรดของค่า BID/ASK (Bid/Ask Spread)

นี่คือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย หรือราคาซื้อและราคาขาย

โบลิงเจอร์แบนด์ (Bollinger Bands)

คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งฟีเจอร์ ที่ประกอบประกอบด้วยกราฟ 3 เส้นที่ใช้ในการกำหนดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ราคามักจะพบแนวต้านที่เส้นบนและแนวรับที่เส้นล่าง

ตลาดกระทิง (Bull Market)

ตลาดกระทิงคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

สัญญาณที่กำหนดโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ โดยสัญญาณนี้จะบ่งบอกเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อ

C
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บ (Call Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บ ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเมื่อทวงถาม

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย กราฟติดตามช่วงราคาของวัน เมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ตัวแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน เมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งเทียนจะเป็นสีแดง

แคช (Cash)

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่งที่ชำระในวันเดียวกับวันที่ทำขึ้น คำนี้เป็นคำที่มักใช้เฉพาะในตลาดอเมริกาเท่านั้น

ธนาคารกลาง (Central Bank)

เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจหลักของประเทศที่จัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลและระบบธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ยังกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการออกสกุลเงิน

อัตรากลาง (Central Rate)

คืออัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสกุลเงินของยุโรป ซึ่งแต่ละสกุลเงินสามารถเคลื่อนผ่านช่วงเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับอัตรากลาง

สัญญา (Contract)

การทำข้อตกลงในการซื้อหรือขายสกุลเงินโดยเฉพาะ หรือตัวเลือกสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งในอนาคต

การแปลง (Conversion)

กระบวนการแปลงราคาสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินหนึ่งแปลงค่ากับสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินอื่น

สกุลเงินที่แปลงค่าได้ (Convertible Currency)

สกุลเงินที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้อย่างอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางที่เกี่ยวข้อง

อัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน (Cross rate)

อัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณโดยอัตราของสองสกุลเงินที่คำนวณเทียบกับหนึ่งในสาม ซึ่งมักจะเป็นดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงิน (Currency Pair)

สองสกุลเงินที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก

D
เทรดเดอร์รายวัน (Day Trader)

ผู้ที่ซื้อและขายสินทรัพย์ภายในวันเดียวกัน การซื้อขายประเภทนี้มักทำในตลาด Forex

เดย์เทรด (Day Trading)

คือกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเทรดเดอร์ที่ซื้อและขายโพซิชั่นภายในวันเดียวกัน

วันเวลาที่ตกลงให้ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Delivery Date)

วันที่ต้องชำระหุ้น พันธบัตร หรือการซื้อขายออปชัน ใน FX มักจะเรียกว่าวันที่คิดมูลค่า

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

คือเวลาที่สกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นมีมูลค่าลดลง

โดจิ (Doji)

เป็นรูปแบบที่เห็นได้ทั่วไปที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งโดจิคือการก่อตัวของแท่งเทียนที่มีขนาดเล็กมาก เนื่องจากมีราคาเปิดและราคาปิดที่เกือบจะเท่ากัน

E
การจำกัดการเข้าซื้อ (Entry Limit)

คำสั่งซื้อสกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ในราคาในอนาคตที่เทรดเดอร์เป็นคนกำหนด หากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เป็นไปได้ว่าคำสั่งซื้อจะไม่สามารถดำเนินการได้

การกำหนดการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนหรือช่วยรักษาผลกำไร (Entry Stop)

คือคำแนะนำในการซื้อหรือขายเมื่อหุ้นหรือสกุลเงินแตะราคาที่กำหนด คำสั่งซื้อจะกำหนดราคาที่สูงกว่าอัตราปัจจุบันในขณะที่คำสั่งขายจะถูกตั้งค่าให้ต่ำกว่าอัตราปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและทำหน้าที่ปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนอย่างหนักหรือช่วยรักษาผลกำไร

สกุลเงินยูโร (EUR)

ค่า EUR นี้หมายถึงสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้โดย 19 จาก 27 ประเทศในสหภาพยุโรป

วันหมดอายุ (Expiration)

หรือที่เรียกว่า “วันทำการซื้อขายสุดท้าย” เทรดเดอร์ต้องปิดตัวเลือกก่อนวันนี้เพื่อให้รับรู้ถึงผลกำไรหรือขาดทุน

F
อัตราดอกเบี้ยของ FED (Fed Fund Rate)

คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้เรียกเก็บซึ่งกันและกัน สำหรับการกู้ยืมเงินข้ามคืน นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงมุมมองของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (FED) เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของปริมาณเงินในระบบ

ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve or Fed)

คือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC or Federal Open Market Committee)

เป็นหน่วยงานในธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ซึ่งกำหนดนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign Exchange)

การซื้อและขายสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง การซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสองสกุลเงิน

การสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap)​

เป็นการซื้อและขายในจำนวนที่เท่ากันของสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน แต่มีวันที่คิดมูลค่าต่างกันสองวัน มักจะดำเนินการเพื่อค้ำประกันเงินกู้ในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น

ฟอเร็กซ์ (Forex)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อพูดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

การใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมืองในการคำนวณความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundaments)

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ดุลการค้า และอัตราการเติบโต

FX

ตัวย่อที่มักใช้เพื่อกล่าวถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

G
มาตรฐานทองคำ (Gold Standard)

ระบบที่ราคาทองคำเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสกุลเงิน ระบบนี้ถูกยกเลิกหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ 1930

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product or GDP)

การวัดมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ประเทศผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับประเทศ (Gross National Product or GNP)

คล้ายกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แต่ตัวเลขนี้ยังรวมรายได้ทั้งหมดที่มาจากนอกประเทศด้วย

H
สกุลเงินแข็ง (Hard Currency)

สกุลเงินใด ๆ ที่แลกเปลี่ยนและแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้อย่างง่ายดาย เป็นสกุลเงินที่มีค่าอย่างไม่น่าจะเสื่อมค่าลงอย่างกะทันหัน

การป้องกันความเสี่ยงแบบ HEDGING

คือจุดที่เทรดเดอร์พยายามปิดตำแหน่งหนึ่งโดยการเปิดอีกตำแหน่งหนึ่ง มักจะตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการขาดทุน

I
เงินเฟ้อ (Inflation)

คือจุดที่ราคาสูงขึ้นและมูลค่าการซื้อของเงินลดน้อยลง

หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin)

คือเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์ที่ต้องครอบคลุม โดยการฝากเงินเพื่อเปิดสถานะการซื้อขายได้

J
K
กีวี่ (Kiwi)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงนิวซีแลนด์ดอลล่าร์

L
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators)

เป็นสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตและราคาที่สำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อแนวโน้ม

อัตราทดหรือเลเวอเรจ (Leverage)

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อกล่าวถึงความสามารถของเทรดเดอร์ในการใช้มาร์จิ้นเพื่อทำการเทรดในปริมาณที่มากขึ้น เลเวอเรจสามารถให้ผลกำไรมากขึ้น แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนอย่างหนักขึ้นได้เช่นเดียวกัน

แผนภูมิเส้น (Line Chart)

เป็นหนึ่งในแผนภูมิที่ง่ายที่สุดที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มักใช้ร่วมกับแผนภูมิอื่นๆ เพื่อทำการวิเคราะห์การตลาดระหว่างประเทศ

สภาพคล่อง (Liquidity)

หมายถึงความถี่และระดับของการซื้อขายของแต่ละสินทรัพย์โดยเฉพาะ หากสินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงแสดงว่ามีคนซื้อและขายจำนวนมาก หากสภาพคล่องต่ำจะหมายความว่าสินทรัพย์นั้นได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์เพียงเล็กน้อย

การลอง (LONG)

คือการเทรดเดอร์ออกคำสั่ง Long ด้วยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ลูนี่ย์ (Looney)

คือชื่อที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงแคนาเดียนดอลล่าร์

ล็อต (Lot)

คือจำนวนหน่วยมาตรฐานที่มีการซื้อขายในธุรกรรม forex ล็อตมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก สำหรับ 10,000 หน่วยเรียกว่ามินิ และสำหรับ 1,000 หน่วยเป็นไมโครล็อต

M
มาร์จิ้น (Margin)

มาร์จิ้นทำให้คุณสามารถซื้อขายด้วยเลเวอเรจและทำกำไรมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็สามารถเร่งการขาดทุนของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น 50:1 คุณจะต้องเสี่ยงเพียงแค่ $10 เพื่อเปิดการซื้อขาย $500

ระดับของเงินค้ำประกัน หรือมาร์จิ้น คอลล์ (Margin Call)

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ไม่มีหลักประกันเพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งตำแหน่งสามารถปิดสถานะได้หากไม่มีการเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติม

คำสั่งซื้อของตลาด (Market Order)

คือจุดที่เทรดเดอร์ทำการซื้อหรือขายทันทีที่อัตราตลาดปัจจุบัน

N
O
ราคาเสนอ (Offer)

เป็นราคาที่ผู้ขายเต็มใจขาย นอกจากนี้ยังอาจเป็นราคาที่ดีที่สุดที่สามารถซื้อได้

ไม่มีราคาใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และราคาล่าสุดไม่สามารถใช้เป็นราคาตลาดได้ (Off-Quote)

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หากขาดสภาพคล่องในตลาดที่คุณต้องการซื้อขาย นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูงเป็นพิเศษ

การเปิดตำแหน่ง (Open Position)

นี่คือการเทรดแบบ live ซึ่งอาจเป็นการซื้อหรือขายด้วยคำสั่ง long หรือ short

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-The-Counter or OTC)

คือธุรกรรมประเภทใด ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่จริง

การส่งคำสั่งข้ามวัน (Overnight)

การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายแบบถือข้ามไปยังวันถัดไป

P
การผูกค่าเงินกันสกุลอื่น (Pegged)

คือสกุลเงินสองสกุลที่จับคู่กันในการเคลื่อนไหว สกุลเงินที่ตรึงไว้บางสกุลมีวงในการเคลื่อนไหวที่สามารถเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ ส่วนสกุลอื่น ๆ ที่มีความเข้มงวดกว่าและมีการเบี่ยงเบนที่น้อยกว่า

PIP (Price Interest Point)

PIP คือการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดที่สามารถลงทะเบียนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้อยู่ที่ 0.0001 ในสกุลเงิน USD/JPY PIP ที่เล็กที่สุดคือ 0.1

ตำแหน่ง (Position)

ตำแหน่ง คือสถานะของการซื้อขายที่ตกลงกันไว้ อาจเป็นตำแหน่งที่เปิดตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือตำแหน่งที่เพิ่งปิดไป

Q
สกุลเงินอันดับที่สอง (Quote Currency)

คือสกุลเงินอันดับที่สองที่เสนอราคาเป็นคู่ ในสกุลเงิน EUR/USD สกุลเงินอันดับที่สอง คือ USD สกุลเงินอันดับที่สอง เรียกอีกอย่างว่า สกุลเงินรองหรือสกุลเงินอ้างอิง

R
ช่วงการฟื้นตัวของราคาอย่างชัดเจน (Relly)

คือจุดที่ราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงที่ราคาตกต่ำ

เรนจ์ (Range)

ส่วนต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ำของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าช่วงของวันนั้นจะเป็นช่วงของจุดต่ำสุดเทียบกับจุดสูงสุดในวันนั้น

เรท (Rate)

คือราคาของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

เส้นแนวต้าน (Resistance)

เป็นจุดที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการขายเกิดขึ้น

เงินทุนที่มีความเสี่ยง (Risk Capital)

คือจำนวนเงินทุนที่บุคคลสามารถยอมรับว่าอาจจะต้องสูญเสียได้ ซึ่งจำนวนนี้ไม่ควรกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของเทรดเดอร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

นักเทรดที่ชาญฉลาดจะวางแผนไว้เพื่อให้พวกเขาจัดการกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายที่เขาจะเผชิญ

โรลโอเวอร์ (Rollover)

จำนวนดอกเบี้ยที่ตำแหน่งเปิดทิ้งไว้ข้ามคืน

S
เงินฝากค้ำประกัน (Security Deposit)

เหมือนกับมาร์จิ้น คือจำนวนเงินฝากที่คุณต้องวางไว้ในบัญชีให้เพียงพอเพื่อเปิดสถานะ

การชอร์ต (Short)

เป็นตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับตำแหน่ง long กล่าวโดยสรุปก็คือ เทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะลดลงในอนาคต

สลิปเพจ (Slippage)

คือความแตกต่างที่บางครั้งสามารถพบได้ในมูลค่า pip ระหว่างช่วงเวลาที่วางคำสั่งของตลาดและช่วงเวลาที่ถูกคำนวณในการซื้อขาย

ภาวะตลาดอ่อนตัว (Soft Market)

ในกรณีที่มีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

สเปรด (Spread)

คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย

สไปค์ (Spike)

คือจุดที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน คำเดียวกันนี้อาจใช้สำหรับราคาที่ลดลงอย่างฉับพลันด้วยเช่นกัน

สเตอร์ลิง (Sterling)

เป็นอีกชื่อหนึ่งของเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งเรียกว่า "cable" ในภาษา Forex

แนวรับ (Support)

ตรงกันข้ามกับแนวต้าน ซึ่งหมายถึงจุดที่เทรดเดอร์คาดว่าจะซื้อ

สวอพ (Swap)

คือความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำหรับแต่ละสกุลเงินในคู่ เช่นเดียวกับค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ เมื่อตำแหน่งถูกเปิดทิ้งไว้ข้ามคืน ค่าสวอปอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

สวิสซี่ (Swissy)

เป็นคำแสลงที่ใช้เพื่ออ้างถึงสกุลเงินสวิสฟรังก์ใน Forex

T
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดผ่านแผนภูมิ แนวโน้มราคา และปริมาณ

ตลาดที่บาง (Thin Market)

ตลาดที่ปริมาณการซื้อขายต่ำและมีสภาพคล่องเพียงเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่ามีสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่กว้าง

อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือทิ๊ก (Tick)

การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งขาขึ้นหรือขาลง

วันที่ซื้อขาย (Trade Date)

วันที่ทำการซื้อขาย

การเลื่อนจุด Stop loss ขึ้นมา (Trailing Stop)

คือราคาหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคาที่เคลื่อนไหว

ธุรกรรม (Transaction)

คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินการซื้อขาย

วันที่ทำธุรกรรม (Transaction Date)

เช่นเดียวกับวันที่ซื้อขาย

แนวโน้มหรือเทรนด์ (Trend)

คือคำที่ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้มสามารถอ้างถึงการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขึ้นและลง แนวโน้มเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือน แนวโน้มระดับกลางจะยืดจาก 1 ถึง 6 เดือน และแนวโน้มที่สำคัญจะเป็นแนวโน้มที่กินเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น

เส้นแนวโน้ม (Trend Line)

ลากเส้นตรงเพื่อติดตามแนวโน้มราคา จุดสูงสุดและช่วงขาขึ้นจะเป็นไปตามแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดและช่วงที่ร่วงลงจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง หากเส้นแนวโน้มขาด มักจะหมายความว่าการกลับตัวของแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้น

U
การอัพทิ้ก (Uptick)

คือธุรกรรมสำหรับตราสารที่มีราคาสูงกว่าการซื้อขายครั้งก่อน

V
ความผันผวน (Volatility)

ความผันผวนเป็นตัวชี้วัดระดับการเคลื่อนไหวภายในตลาดหรือสินทรัพย์ ความผันผวนที่สูงสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาล แต่ก็แสดงถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

W
วันที่เปิดการซื้อขาย (Working Day)

เป็นวันที่ตลาดเปิดให้ซื้อขาย ในกรณีที่ธนาคารของประเทศใดประเทศหนึ่งปิดทำการ จะไม่สามารถทำการซื้อขาย FX ในสกุลเงินของธนาคารที่ปิดได้

X
Y
Z

คำถามและคำตอบ

margin คืออะไร?

การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่งโดยใช้เลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ 50:1 คุณจะต้องลงทุนเพียง $10 เพื่อเปิดการซื้อขาย $500 การซื้อขายมาร์จิ้นสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้

ข้อมูลสินทรัพย์

NASDAQ 100
ภาพรวมของ NASDAQ 100 NASDAQ 100 เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกของการเทรด เหตุผลหลักคือเนื่องมาจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีบางบริษัทที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก เช่น Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Apple และ Tesla คุณสมบัติเด่นอีกประการของ NASDAQ 100 คือมีชื่อเสียงในการจัดกลุ่มยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี แต่ไม่รวมบริษัททางการเงินทั้งหมด เช่น ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อการลงทุน อย่าสับสนกันกับดัชนี NASDAQ Composite ที่มีบริษัทมากกว่า 3,000 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ส่วนดัชนี NASDAQ 100 คือการนำเสนอเฉพาะบริษัท 100 อันดับแรกในตลาด NASDAQ ซึ่งมีบริษัทจำนวนน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่าอาจมีความผันผวนมากกว่า NASDAQ Composite ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์รายวัน…
อ่านเพิ่มเติม