• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
A
การปรับแก้ไข (Adjustment)

คือสิ่งที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางเมื่อจำเป็นต้องแก้ไขความไม่สมดุลของการชำระเงินหรือปัญหาเกี่ยวกับอัตราสกุลเงินของประเทศ

การเก็งกำไร (Arbitrage)

การซื้อและขายสินทรัพย์พร้อมกันเพื่อทำกำไรจากความไม่สมดุลของราคา

ราคา ASK (Ask)

ราคาซื้อที่ผู้ซื้อสามารถรับได้เมื่อซื้อคู่สกุลเงิน

สินทรัพย์ (Asset)

สิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใน forex สินทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ถืออยู่

สกุลเงิน ออสซี่ (Aussie)

ในการซื้อขาย นี่คือคำที่ใช้เรียกสกุลเงินออสเตรเลียนดอลลาร์โดยทั่วไป

B
ดุลการชำระเงิน (Balance Of Payments)

คือบันทึกการชำระเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้อยู่อาศัยในประเทศและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ไตรมาสหรือหนึ่งปี

ช่วงแบนด์ (Band)

หรือที่เรียกกันว่า "เทรดดิ้ง แบนด์" คือ ช่วงที่สกุลเงินได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นตามเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน ซึ่งถูกกำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่น

อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (Bank Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางให้กู้ยืมแก่ธนาคารในประเทศ

สกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency)

สกุลเงินที่ใช้กับราคาในคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ใน USD/JPY USD เป็นสกุลเงินหลัก สกุลเงินหลักมักจะมาก่อนเครื่องหมายทับในแต่ละคู่สกุลเงิน

บาสเก็ต (Basket)

การเลือกพอร์ตโฟลิโอของสกุลเงินที่ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและมีค่าถ่วงน้ำหนักที่ใช้เพื่อกำหนดมูลค่าของสกุลเงินอื่น

ตลาดหมี (Bear Market)

ตลาดหมีคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ราคาบิด (Bid)

ราคาขายที่ผู้ซื้อสามารถรับได้เมื่อขายคู่สกุลเงิน

สเปรดของค่า BID/ASK (Bid/Ask Spread)

นี่คือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย หรือราคาซื้อและราคาขาย

โบลิงเจอร์แบนด์ (Bollinger Bands)

คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งฟีเจอร์ ที่ประกอบประกอบด้วยกราฟ 3 เส้นที่ใช้ในการกำหนดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ราคามักจะพบแนวต้านที่เส้นบนและแนวรับที่เส้นล่าง

ตลาดกระทิง (Bull Market)

ตลาดกระทิงคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

สัญญาณที่กำหนดโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ โดยสัญญาณนี้จะบ่งบอกเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อ

C
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บ (Call Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บ ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเมื่อทวงถาม

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย กราฟติดตามช่วงราคาของวัน เมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ตัวแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน เมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งเทียนจะเป็นสีแดง

แคช (Cash)

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่งที่ชำระในวันเดียวกับวันที่ทำขึ้น คำนี้เป็นคำที่มักใช้เฉพาะในตลาดอเมริกาเท่านั้น

ธนาคารกลาง (Central Bank)

เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจหลักของประเทศที่จัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลและระบบธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ยังกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการออกสกุลเงิน

อัตรากลาง (Central Rate)

คืออัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสกุลเงินของยุโรป ซึ่งแต่ละสกุลเงินสามารถเคลื่อนผ่านช่วงเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับอัตรากลาง

สัญญา (Contract)

การทำข้อตกลงในการซื้อหรือขายสกุลเงินโดยเฉพาะ หรือตัวเลือกสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งในอนาคต

การแปลง (Conversion)

กระบวนการแปลงราคาสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินหนึ่งแปลงค่ากับสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินอื่น

สกุลเงินที่แปลงค่าได้ (Convertible Currency)

สกุลเงินที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้อย่างอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางที่เกี่ยวข้อง

อัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน (Cross rate)

อัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณโดยอัตราของสองสกุลเงินที่คำนวณเทียบกับหนึ่งในสาม ซึ่งมักจะเป็นดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงิน (Currency Pair)

สองสกุลเงินที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก

D
เทรดเดอร์รายวัน (Day Trader)

ผู้ที่ซื้อและขายสินทรัพย์ภายในวันเดียวกัน การซื้อขายประเภทนี้มักทำในตลาด Forex

เดย์เทรด (Day Trading)

คือกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเทรดเดอร์ที่ซื้อและขายโพซิชั่นภายในวันเดียวกัน

วันเวลาที่ตกลงให้ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Delivery Date)

วันที่ต้องชำระหุ้น พันธบัตร หรือการซื้อขายออปชัน ใน FX มักจะเรียกว่าวันที่คิดมูลค่า

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

คือเวลาที่สกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นมีมูลค่าลดลง

โดจิ (Doji)

เป็นรูปแบบที่เห็นได้ทั่วไปที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งโดจิคือการก่อตัวของแท่งเทียนที่มีขนาดเล็กมาก เนื่องจากมีราคาเปิดและราคาปิดที่เกือบจะเท่ากัน

E
การจำกัดการเข้าซื้อ (Entry Limit)

คำสั่งซื้อสกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ในราคาในอนาคตที่เทรดเดอร์เป็นคนกำหนด หากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เป็นไปได้ว่าคำสั่งซื้อจะไม่สามารถดำเนินการได้

การกำหนดการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนหรือช่วยรักษาผลกำไร (Entry Stop)

คือคำแนะนำในการซื้อหรือขายเมื่อหุ้นหรือสกุลเงินแตะราคาที่กำหนด คำสั่งซื้อจะกำหนดราคาที่สูงกว่าอัตราปัจจุบันในขณะที่คำสั่งขายจะถูกตั้งค่าให้ต่ำกว่าอัตราปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและทำหน้าที่ปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนอย่างหนักหรือช่วยรักษาผลกำไร

สกุลเงินยูโร (EUR)

ค่า EUR นี้หมายถึงสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้โดย 19 จาก 27 ประเทศในสหภาพยุโรป

วันหมดอายุ (Expiration)

หรือที่เรียกว่า “วันทำการซื้อขายสุดท้าย” เทรดเดอร์ต้องปิดตัวเลือกก่อนวันนี้เพื่อให้รับรู้ถึงผลกำไรหรือขาดทุน

F
อัตราดอกเบี้ยของ FED (Fed Fund Rate)

คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้เรียกเก็บซึ่งกันและกัน สำหรับการกู้ยืมเงินข้ามคืน นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงมุมมองของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (FED) เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของปริมาณเงินในระบบ

ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve or Fed)

คือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC or Federal Open Market Committee)

เป็นหน่วยงานในธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ซึ่งกำหนดนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign Exchange)

การซื้อและขายสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง การซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสองสกุลเงิน

การสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap)​

เป็นการซื้อและขายในจำนวนที่เท่ากันของสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน แต่มีวันที่คิดมูลค่าต่างกันสองวัน มักจะดำเนินการเพื่อค้ำประกันเงินกู้ในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น

ฟอเร็กซ์ (Forex)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อพูดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

การใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมืองในการคำนวณความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundaments)

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ดุลการค้า และอัตราการเติบโต

FX

ตัวย่อที่มักใช้เพื่อกล่าวถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

G
มาตรฐานทองคำ (Gold Standard)

ระบบที่ราคาทองคำเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสกุลเงิน ระบบนี้ถูกยกเลิกหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ 1930

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product or GDP)

การวัดมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ประเทศผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับประเทศ (Gross National Product or GNP)

คล้ายกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แต่ตัวเลขนี้ยังรวมรายได้ทั้งหมดที่มาจากนอกประเทศด้วย

H
สกุลเงินแข็ง (Hard Currency)

สกุลเงินใด ๆ ที่แลกเปลี่ยนและแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้อย่างง่ายดาย เป็นสกุลเงินที่มีค่าอย่างไม่น่าจะเสื่อมค่าลงอย่างกะทันหัน

การป้องกันความเสี่ยงแบบ HEDGING

คือจุดที่เทรดเดอร์พยายามปิดตำแหน่งหนึ่งโดยการเปิดอีกตำแหน่งหนึ่ง มักจะตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการขาดทุน

I
เงินเฟ้อ (Inflation)

คือจุดที่ราคาสูงขึ้นและมูลค่าการซื้อของเงินลดน้อยลง

หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin)

คือเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์ที่ต้องครอบคลุม โดยการฝากเงินเพื่อเปิดสถานะการซื้อขายได้

J
K
กีวี่ (Kiwi)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงนิวซีแลนด์ดอลล่าร์

L
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators)

เป็นสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตและราคาที่สำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อแนวโน้ม

อัตราทดหรือเลเวอเรจ (Leverage)

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อกล่าวถึงความสามารถของเทรดเดอร์ในการใช้มาร์จิ้นเพื่อทำการเทรดในปริมาณที่มากขึ้น เลเวอเรจสามารถให้ผลกำไรมากขึ้น แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนอย่างหนักขึ้นได้เช่นเดียวกัน

แผนภูมิเส้น (Line Chart)

เป็นหนึ่งในแผนภูมิที่ง่ายที่สุดที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มักใช้ร่วมกับแผนภูมิอื่นๆ เพื่อทำการวิเคราะห์การตลาดระหว่างประเทศ

สภาพคล่อง (Liquidity)

หมายถึงความถี่และระดับของการซื้อขายของแต่ละสินทรัพย์โดยเฉพาะ หากสินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงแสดงว่ามีคนซื้อและขายจำนวนมาก หากสภาพคล่องต่ำจะหมายความว่าสินทรัพย์นั้นได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์เพียงเล็กน้อย

การลอง (LONG)

คือการเทรดเดอร์ออกคำสั่ง Long ด้วยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ลูนี่ย์ (Looney)

คือชื่อที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงแคนาเดียนดอลล่าร์

ล็อต (Lot)

คือจำนวนหน่วยมาตรฐานที่มีการซื้อขายในธุรกรรม forex ล็อตมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก สำหรับ 10,000 หน่วยเรียกว่ามินิ และสำหรับ 1,000 หน่วยเป็นไมโครล็อต

M
มาร์จิ้น (Margin)

มาร์จิ้นทำให้คุณสามารถซื้อขายด้วยเลเวอเรจและทำกำไรมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็สามารถเร่งการขาดทุนของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น 50:1 คุณจะต้องเสี่ยงเพียงแค่ $10 เพื่อเปิดการซื้อขาย $500

ระดับของเงินค้ำประกัน หรือมาร์จิ้น คอลล์ (Margin Call)

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ไม่มีหลักประกันเพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งตำแหน่งสามารถปิดสถานะได้หากไม่มีการเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติม

คำสั่งซื้อของตลาด (Market Order)

คือจุดที่เทรดเดอร์ทำการซื้อหรือขายทันทีที่อัตราตลาดปัจจุบัน

N
O
ราคาเสนอ (Offer)

เป็นราคาที่ผู้ขายเต็มใจขาย นอกจากนี้ยังอาจเป็นราคาที่ดีที่สุดที่สามารถซื้อได้

ไม่มีราคาใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และราคาล่าสุดไม่สามารถใช้เป็นราคาตลาดได้ (Off-Quote)

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หากขาดสภาพคล่องในตลาดที่คุณต้องการซื้อขาย นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูงเป็นพิเศษ

การเปิดตำแหน่ง (Open Position)

นี่คือการเทรดแบบ live ซึ่งอาจเป็นการซื้อหรือขายด้วยคำสั่ง long หรือ short

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-The-Counter or OTC)

คือธุรกรรมประเภทใด ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่จริง

การส่งคำสั่งข้ามวัน (Overnight)

การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายแบบถือข้ามไปยังวันถัดไป

P
การผูกค่าเงินกันสกุลอื่น (Pegged)

คือสกุลเงินสองสกุลที่จับคู่กันในการเคลื่อนไหว สกุลเงินที่ตรึงไว้บางสกุลมีวงในการเคลื่อนไหวที่สามารถเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ ส่วนสกุลอื่น ๆ ที่มีความเข้มงวดกว่าและมีการเบี่ยงเบนที่น้อยกว่า

PIP (Price Interest Point)

PIP คือการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดที่สามารถลงทะเบียนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้อยู่ที่ 0.0001 ในสกุลเงิน USD/JPY PIP ที่เล็กที่สุดคือ 0.1

ตำแหน่ง (Position)

ตำแหน่ง คือสถานะของการซื้อขายที่ตกลงกันไว้ อาจเป็นตำแหน่งที่เปิดตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือตำแหน่งที่เพิ่งปิดไป

Q
สกุลเงินอันดับที่สอง (Quote Currency)

คือสกุลเงินอันดับที่สองที่เสนอราคาเป็นคู่ ในสกุลเงิน EUR/USD สกุลเงินอันดับที่สอง คือ USD สกุลเงินอันดับที่สอง เรียกอีกอย่างว่า สกุลเงินรองหรือสกุลเงินอ้างอิง

R
ช่วงการฟื้นตัวของราคาอย่างชัดเจน (Relly)

คือจุดที่ราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงที่ราคาตกต่ำ

เรนจ์ (Range)

ส่วนต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ำของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าช่วงของวันนั้นจะเป็นช่วงของจุดต่ำสุดเทียบกับจุดสูงสุดในวันนั้น

เรท (Rate)

คือราคาของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

เส้นแนวต้าน (Resistance)

เป็นจุดที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการขายเกิดขึ้น

เงินทุนที่มีความเสี่ยง (Risk Capital)

คือจำนวนเงินทุนที่บุคคลสามารถยอมรับว่าอาจจะต้องสูญเสียได้ ซึ่งจำนวนนี้ไม่ควรกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของเทรดเดอร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

นักเทรดที่ชาญฉลาดจะวางแผนไว้เพื่อให้พวกเขาจัดการกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายที่เขาจะเผชิญ

โรลโอเวอร์ (Rollover)

จำนวนดอกเบี้ยที่ตำแหน่งเปิดทิ้งไว้ข้ามคืน

S
เงินฝากค้ำประกัน (Security Deposit)

เหมือนกับมาร์จิ้น คือจำนวนเงินฝากที่คุณต้องวางไว้ในบัญชีให้เพียงพอเพื่อเปิดสถานะ

การชอร์ต (Short)

เป็นตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับตำแหน่ง long กล่าวโดยสรุปก็คือ เทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะลดลงในอนาคต

สลิปเพจ (Slippage)

คือความแตกต่างที่บางครั้งสามารถพบได้ในมูลค่า pip ระหว่างช่วงเวลาที่วางคำสั่งของตลาดและช่วงเวลาที่ถูกคำนวณในการซื้อขาย

ภาวะตลาดอ่อนตัว (Soft Market)

ในกรณีที่มีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

สเปรด (Spread)

คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย

สไปค์ (Spike)

คือจุดที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน คำเดียวกันนี้อาจใช้สำหรับราคาที่ลดลงอย่างฉับพลันด้วยเช่นกัน

สเตอร์ลิง (Sterling)

เป็นอีกชื่อหนึ่งของเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งเรียกว่า "cable" ในภาษา Forex

แนวรับ (Support)

ตรงกันข้ามกับแนวต้าน ซึ่งหมายถึงจุดที่เทรดเดอร์คาดว่าจะซื้อ

สวอพ (Swap)

คือความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำหรับแต่ละสกุลเงินในคู่ เช่นเดียวกับค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ เมื่อตำแหน่งถูกเปิดทิ้งไว้ข้ามคืน ค่าสวอปอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

สวิสซี่ (Swissy)

เป็นคำแสลงที่ใช้เพื่ออ้างถึงสกุลเงินสวิสฟรังก์ใน Forex

T
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดผ่านแผนภูมิ แนวโน้มราคา และปริมาณ

ตลาดที่บาง (Thin Market)

ตลาดที่ปริมาณการซื้อขายต่ำและมีสภาพคล่องเพียงเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่ามีสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่กว้าง

อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือทิ๊ก (Tick)

การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งขาขึ้นหรือขาลง

วันที่ซื้อขาย (Trade Date)

วันที่ทำการซื้อขาย

การเลื่อนจุด Stop loss ขึ้นมา (Trailing Stop)

คือราคาหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคาที่เคลื่อนไหว

ธุรกรรม (Transaction)

คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินการซื้อขาย

วันที่ทำธุรกรรม (Transaction Date)

เช่นเดียวกับวันที่ซื้อขาย

แนวโน้มหรือเทรนด์ (Trend)

คือคำที่ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้มสามารถอ้างถึงการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขึ้นและลง แนวโน้มเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือน แนวโน้มระดับกลางจะยืดจาก 1 ถึง 6 เดือน และแนวโน้มที่สำคัญจะเป็นแนวโน้มที่กินเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น

เส้นแนวโน้ม (Trend Line)

ลากเส้นตรงเพื่อติดตามแนวโน้มราคา จุดสูงสุดและช่วงขาขึ้นจะเป็นไปตามแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดและช่วงที่ร่วงลงจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง หากเส้นแนวโน้มขาด มักจะหมายความว่าการกลับตัวของแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้น

U
การอัพทิ้ก (Uptick)

คือธุรกรรมสำหรับตราสารที่มีราคาสูงกว่าการซื้อขายครั้งก่อน

V
ความผันผวน (Volatility)

ความผันผวนเป็นตัวชี้วัดระดับการเคลื่อนไหวภายในตลาดหรือสินทรัพย์ ความผันผวนที่สูงสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาล แต่ก็แสดงถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

W
วันที่เปิดการซื้อขาย (Working Day)

เป็นวันที่ตลาดเปิดให้ซื้อขาย ในกรณีที่ธนาคารของประเทศใดประเทศหนึ่งปิดทำการ จะไม่สามารถทำการซื้อขาย FX ในสกุลเงินของธนาคารที่ปิดได้

X
Y
Z

อภิธานศัพท์

A
การปรับแก้ไข (Adjustment)

คือสิ่งที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางเมื่อจำเป็นต้องแก้ไขความไม่สมดุลของการชำระเงินหรือปัญหาเกี่ยวกับอัตราสกุลเงินของประเทศ

การเก็งกำไร (Arbitrage)

การซื้อและขายสินทรัพย์พร้อมกันเพื่อทำกำไรจากความไม่สมดุลของราคา

ราคา ASK (Ask)

ราคาซื้อที่ผู้ซื้อสามารถรับได้เมื่อซื้อคู่สกุลเงิน

สินทรัพย์ (Asset)

สิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใน forex สินทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ถืออยู่

สกุลเงิน ออสซี่ (Aussie)

ในการซื้อขาย นี่คือคำที่ใช้เรียกสกุลเงินออสเตรเลียนดอลลาร์โดยทั่วไป

B
ดุลการชำระเงิน (Balance Of Payments)

คือบันทึกการชำระเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้อยู่อาศัยในประเทศและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ไตรมาสหรือหนึ่งปี

ช่วงแบนด์ (Band)

หรือที่เรียกกันว่า "เทรดดิ้ง แบนด์" คือ ช่วงที่สกุลเงินได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นตามเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน ซึ่งถูกกำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่น

อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (Bank Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางให้กู้ยืมแก่ธนาคารในประเทศ

สกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency)

สกุลเงินที่ใช้กับราคาในคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ใน USD/JPY USD เป็นสกุลเงินหลัก สกุลเงินหลักมักจะมาก่อนเครื่องหมายทับในแต่ละคู่สกุลเงิน

บาสเก็ต (Basket)

การเลือกพอร์ตโฟลิโอของสกุลเงินที่ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและมีค่าถ่วงน้ำหนักที่ใช้เพื่อกำหนดมูลค่าของสกุลเงินอื่น

ตลาดหมี (Bear Market)

ตลาดหมีคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ราคาบิด (Bid)

ราคาขายที่ผู้ซื้อสามารถรับได้เมื่อขายคู่สกุลเงิน

สเปรดของค่า BID/ASK (Bid/Ask Spread)

นี่คือความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย หรือราคาซื้อและราคาขาย

โบลิงเจอร์แบนด์ (Bollinger Bands)

คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งฟีเจอร์ ที่ประกอบประกอบด้วยกราฟ 3 เส้นที่ใช้ในการกำหนดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ราคามักจะพบแนวต้านที่เส้นบนและแนวรับที่เส้นล่าง

ตลาดกระทิง (Bull Market)

ตลาดกระทิงคือเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

สัญญาณที่กำหนดโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ โดยสัญญาณนี้จะบ่งบอกเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อ

C
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บ (Call Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บ ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระเมื่อทวงถาม

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย กราฟติดตามช่วงราคาของวัน เมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ตัวแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน เมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งเทียนจะเป็นสีแดง

แคช (Cash)

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่งที่ชำระในวันเดียวกับวันที่ทำขึ้น คำนี้เป็นคำที่มักใช้เฉพาะในตลาดอเมริกาเท่านั้น

ธนาคารกลาง (Central Bank)

เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจหลักของประเทศที่จัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลและระบบธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ยังกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการออกสกุลเงิน

อัตรากลาง (Central Rate)

คืออัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสกุลเงินของยุโรป ซึ่งแต่ละสกุลเงินสามารถเคลื่อนผ่านช่วงเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับอัตรากลาง

สัญญา (Contract)

การทำข้อตกลงในการซื้อหรือขายสกุลเงินโดยเฉพาะ หรือตัวเลือกสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งในอนาคต

การแปลง (Conversion)

กระบวนการแปลงราคาสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินหนึ่งแปลงค่ากับสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินอื่น

สกุลเงินที่แปลงค่าได้ (Convertible Currency)

สกุลเงินที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้อย่างอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางที่เกี่ยวข้อง

อัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน (Cross rate)

อัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณโดยอัตราของสองสกุลเงินที่คำนวณเทียบกับหนึ่งในสาม ซึ่งมักจะเป็นดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงิน (Currency Pair)

สองสกุลเงินที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก

D
เทรดเดอร์รายวัน (Day Trader)

ผู้ที่ซื้อและขายสินทรัพย์ภายในวันเดียวกัน การซื้อขายประเภทนี้มักทำในตลาด Forex

เดย์เทรด (Day Trading)

คือกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเทรดเดอร์ที่ซื้อและขายโพซิชั่นภายในวันเดียวกัน

วันเวลาที่ตกลงให้ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Delivery Date)

วันที่ต้องชำระหุ้น พันธบัตร หรือการซื้อขายออปชัน ใน FX มักจะเรียกว่าวันที่คิดมูลค่า

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

คือเวลาที่สกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นมีมูลค่าลดลง

โดจิ (Doji)

เป็นรูปแบบที่เห็นได้ทั่วไปที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งโดจิคือการก่อตัวของแท่งเทียนที่มีขนาดเล็กมาก เนื่องจากมีราคาเปิดและราคาปิดที่เกือบจะเท่ากัน

E
การจำกัดการเข้าซื้อ (Entry Limit)

คำสั่งซื้อสกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ในราคาในอนาคตที่เทรดเดอร์เป็นคนกำหนด หากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เป็นไปได้ว่าคำสั่งซื้อจะไม่สามารถดำเนินการได้

การกำหนดการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนหรือช่วยรักษาผลกำไร (Entry Stop)

คือคำแนะนำในการซื้อหรือขายเมื่อหุ้นหรือสกุลเงินแตะราคาที่กำหนด คำสั่งซื้อจะกำหนดราคาที่สูงกว่าอัตราปัจจุบันในขณะที่คำสั่งขายจะถูกตั้งค่าให้ต่ำกว่าอัตราปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและทำหน้าที่ปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนอย่างหนักหรือช่วยรักษาผลกำไร

สกุลเงินยูโร (EUR)

ค่า EUR นี้หมายถึงสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้โดย 19 จาก 27 ประเทศในสหภาพยุโรป

วันหมดอายุ (Expiration)

หรือที่เรียกว่า “วันทำการซื้อขายสุดท้าย” เทรดเดอร์ต้องปิดตัวเลือกก่อนวันนี้เพื่อให้รับรู้ถึงผลกำไรหรือขาดทุน

F
อัตราดอกเบี้ยของ FED (Fed Fund Rate)

คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้เรียกเก็บซึ่งกันและกัน สำหรับการกู้ยืมเงินข้ามคืน นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงมุมมองของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (FED) เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของปริมาณเงินในระบบ

ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve or Fed)

คือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC or Federal Open Market Committee)

เป็นหน่วยงานในธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ซึ่งกำหนดนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign Exchange)

การซื้อและขายสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง การซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสองสกุลเงิน

การสวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap)​

เป็นการซื้อและขายในจำนวนที่เท่ากันของสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน แต่มีวันที่คิดมูลค่าต่างกันสองวัน มักจะดำเนินการเพื่อค้ำประกันเงินกู้ในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น

ฟอเร็กซ์ (Forex)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อพูดถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

การใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมืองในการคำนวณความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundaments)

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ดุลการค้า และอัตราการเติบโต

FX

ตัวย่อที่มักใช้เพื่อกล่าวถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

G
มาตรฐานทองคำ (Gold Standard)

ระบบที่ราคาทองคำเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสกุลเงิน ระบบนี้ถูกยกเลิกหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ 1930

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product or GDP)

การวัดมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ประเทศผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับประเทศ (Gross National Product or GNP)

คล้ายกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แต่ตัวเลขนี้ยังรวมรายได้ทั้งหมดที่มาจากนอกประเทศด้วย

H
สกุลเงินแข็ง (Hard Currency)

สกุลเงินใด ๆ ที่แลกเปลี่ยนและแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้อย่างง่ายดาย เป็นสกุลเงินที่มีค่าอย่างไม่น่าจะเสื่อมค่าลงอย่างกะทันหัน

การป้องกันความเสี่ยงแบบ HEDGING

คือจุดที่เทรดเดอร์พยายามปิดตำแหน่งหนึ่งโดยการเปิดอีกตำแหน่งหนึ่ง มักจะตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการขาดทุน

I
เงินเฟ้อ (Inflation)

คือจุดที่ราคาสูงขึ้นและมูลค่าการซื้อของเงินลดน้อยลง

หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin)

คือเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์ที่ต้องครอบคลุม โดยการฝากเงินเพื่อเปิดสถานะการซื้อขายได้

J
K
กีวี่ (Kiwi)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงนิวซีแลนด์ดอลล่าร์

L
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators)

เป็นสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตและราคาที่สำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อแนวโน้ม

อัตราทดหรือเลเวอเรจ (Leverage)

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อกล่าวถึงความสามารถของเทรดเดอร์ในการใช้มาร์จิ้นเพื่อทำการเทรดในปริมาณที่มากขึ้น เลเวอเรจสามารถให้ผลกำไรมากขึ้น แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนอย่างหนักขึ้นได้เช่นเดียวกัน

แผนภูมิเส้น (Line Chart)

เป็นหนึ่งในแผนภูมิที่ง่ายที่สุดที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มักใช้ร่วมกับแผนภูมิอื่นๆ เพื่อทำการวิเคราะห์การตลาดระหว่างประเทศ

สภาพคล่อง (Liquidity)

หมายถึงความถี่และระดับของการซื้อขายของแต่ละสินทรัพย์โดยเฉพาะ หากสินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงแสดงว่ามีคนซื้อและขายจำนวนมาก หากสภาพคล่องต่ำจะหมายความว่าสินทรัพย์นั้นได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์เพียงเล็กน้อย

การลอง (LONG)

คือการเทรดเดอร์ออกคำสั่ง Long ด้วยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ลูนี่ย์ (Looney)

คือชื่อที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงแคนาเดียนดอลล่าร์

ล็อต (Lot)

คือจำนวนหน่วยมาตรฐานที่มีการซื้อขายในธุรกรรม forex ล็อตมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก สำหรับ 10,000 หน่วยเรียกว่ามินิ และสำหรับ 1,000 หน่วยเป็นไมโครล็อต

M
มาร์จิ้น (Margin)

มาร์จิ้นทำให้คุณสามารถซื้อขายด้วยเลเวอเรจและทำกำไรมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็สามารถเร่งการขาดทุนของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น 50:1 คุณจะต้องเสี่ยงเพียงแค่ $10 เพื่อเปิดการซื้อขาย $500

ระดับของเงินค้ำประกัน หรือมาร์จิ้น คอลล์ (Margin Call)

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ไม่มีหลักประกันเพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งตำแหน่งสามารถปิดสถานะได้หากไม่มีการเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติม

คำสั่งซื้อของตลาด (Market Order)

คือจุดที่เทรดเดอร์ทำการซื้อหรือขายทันทีที่อัตราตลาดปัจจุบัน

N
O
ราคาเสนอ (Offer)

เป็นราคาที่ผู้ขายเต็มใจขาย นอกจากนี้ยังอาจเป็นราคาที่ดีที่สุดที่สามารถซื้อได้

ไม่มีราคาใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และราคาล่าสุดไม่สามารถใช้เป็นราคาตลาดได้ (Off-Quote)

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หากขาดสภาพคล่องในตลาดที่คุณต้องการซื้อขาย นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูงเป็นพิเศษ

การเปิดตำแหน่ง (Open Position)

นี่คือการเทรดแบบ live ซึ่งอาจเป็นการซื้อหรือขายด้วยคำสั่ง long หรือ short

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-The-Counter or OTC)

คือธุรกรรมประเภทใด ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่จริง

การส่งคำสั่งข้ามวัน (Overnight)

การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายแบบถือข้ามไปยังวันถัดไป

P
การผูกค่าเงินกันสกุลอื่น (Pegged)

คือสกุลเงินสองสกุลที่จับคู่กันในการเคลื่อนไหว สกุลเงินที่ตรึงไว้บางสกุลมีวงในการเคลื่อนไหวที่สามารถเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ ส่วนสกุลอื่น ๆ ที่มีความเข้มงวดกว่าและมีการเบี่ยงเบนที่น้อยกว่า

PIP (Price Interest Point)

PIP คือการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดที่สามารถลงทะเบียนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้อยู่ที่ 0.0001 ในสกุลเงิน USD/JPY PIP ที่เล็กที่สุดคือ 0.1

ตำแหน่ง (Position)

ตำแหน่ง คือสถานะของการซื้อขายที่ตกลงกันไว้ อาจเป็นตำแหน่งที่เปิดตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือตำแหน่งที่เพิ่งปิดไป

Q
สกุลเงินอันดับที่สอง (Quote Currency)

คือสกุลเงินอันดับที่สองที่เสนอราคาเป็นคู่ ในสกุลเงิน EUR/USD สกุลเงินอันดับที่สอง คือ USD สกุลเงินอันดับที่สอง เรียกอีกอย่างว่า สกุลเงินรองหรือสกุลเงินอ้างอิง

R
ช่วงการฟื้นตัวของราคาอย่างชัดเจน (Relly)

คือจุดที่ราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงที่ราคาตกต่ำ

เรนจ์ (Range)

ส่วนต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ำของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าช่วงของวันนั้นจะเป็นช่วงของจุดต่ำสุดเทียบกับจุดสูงสุดในวันนั้น

เรท (Rate)

คือราคาของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

เส้นแนวต้าน (Resistance)

เป็นจุดที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการขายเกิดขึ้น

เงินทุนที่มีความเสี่ยง (Risk Capital)

คือจำนวนเงินทุนที่บุคคลสามารถยอมรับว่าอาจจะต้องสูญเสียได้ ซึ่งจำนวนนี้ไม่ควรกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินโดยรวมของเทรดเดอร์

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

นักเทรดที่ชาญฉลาดจะวางแผนไว้เพื่อให้พวกเขาจัดการกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายที่เขาจะเผชิญ

โรลโอเวอร์ (Rollover)

จำนวนดอกเบี้ยที่ตำแหน่งเปิดทิ้งไว้ข้ามคืน

S
เงินฝากค้ำประกัน (Security Deposit)

เหมือนกับมาร์จิ้น คือจำนวนเงินฝากที่คุณต้องวางไว้ในบัญชีให้เพียงพอเพื่อเปิดสถานะ

การชอร์ต (Short)

เป็นตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับตำแหน่ง long กล่าวโดยสรุปก็คือ เทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะลดลงในอนาคต

สลิปเพจ (Slippage)

คือความแตกต่างที่บางครั้งสามารถพบได้ในมูลค่า pip ระหว่างช่วงเวลาที่วางคำสั่งของตลาดและช่วงเวลาที่ถูกคำนวณในการซื้อขาย

ภาวะตลาดอ่อนตัว (Soft Market)

ในกรณีที่มีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

สเปรด (Spread)

คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย

สไปค์ (Spike)

คือจุดที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน คำเดียวกันนี้อาจใช้สำหรับราคาที่ลดลงอย่างฉับพลันด้วยเช่นกัน

สเตอร์ลิง (Sterling)

เป็นอีกชื่อหนึ่งของเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งเรียกว่า "cable" ในภาษา Forex

แนวรับ (Support)

ตรงกันข้ามกับแนวต้าน ซึ่งหมายถึงจุดที่เทรดเดอร์คาดว่าจะซื้อ

สวอพ (Swap)

คือความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำหรับแต่ละสกุลเงินในคู่ เช่นเดียวกับค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ เมื่อตำแหน่งถูกเปิดทิ้งไว้ข้ามคืน ค่าสวอปอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

สวิสซี่ (Swissy)

เป็นคำแสลงที่ใช้เพื่ออ้างถึงสกุลเงินสวิสฟรังก์ใน Forex

T
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดผ่านแผนภูมิ แนวโน้มราคา และปริมาณ

ตลาดที่บาง (Thin Market)

ตลาดที่ปริมาณการซื้อขายต่ำและมีสภาพคล่องเพียงเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่ามีสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่กว้าง

อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือทิ๊ก (Tick)

การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งขาขึ้นหรือขาลง

วันที่ซื้อขาย (Trade Date)

วันที่ทำการซื้อขาย

การเลื่อนจุด Stop loss ขึ้นมา (Trailing Stop)

คือราคาหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคาที่เคลื่อนไหว

ธุรกรรม (Transaction)

คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินการซื้อขาย

วันที่ทำธุรกรรม (Transaction Date)

เช่นเดียวกับวันที่ซื้อขาย

แนวโน้มหรือเทรนด์ (Trend)

คือคำที่ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้มสามารถอ้างถึงการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขึ้นและลง แนวโน้มเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือน แนวโน้มระดับกลางจะยืดจาก 1 ถึง 6 เดือน และแนวโน้มที่สำคัญจะเป็นแนวโน้มที่กินเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น

เส้นแนวโน้ม (Trend Line)

ลากเส้นตรงเพื่อติดตามแนวโน้มราคา จุดสูงสุดและช่วงขาขึ้นจะเป็นไปตามแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดและช่วงที่ร่วงลงจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง หากเส้นแนวโน้มขาด มักจะหมายความว่าการกลับตัวของแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้น

U
การอัพทิ้ก (Uptick)

คือธุรกรรมสำหรับตราสารที่มีราคาสูงกว่าการซื้อขายครั้งก่อน

V
ความผันผวน (Volatility)

ความผันผวนเป็นตัวชี้วัดระดับการเคลื่อนไหวภายในตลาดหรือสินทรัพย์ ความผันผวนที่สูงสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาล แต่ก็แสดงถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

W
วันที่เปิดการซื้อขาย (Working Day)

เป็นวันที่ตลาดเปิดให้ซื้อขาย ในกรณีที่ธนาคารของประเทศใดประเทศหนึ่งปิดทำการ จะไม่สามารถทำการซื้อขาย FX ในสกุลเงินของธนาคารที่ปิดได้

X
Y
Z

คำถามและคำตอบ

Margin คืออะไร?

การซื้อขายที่ใช้เงินยืมหมายถึงการเพิ่มขนาดตำแหน่งของคุณโดยใช้เลเวอเรจ โดยการใช้อัตราส่วนการเลเวอเรจ 50:1 เช่น การลงทุน $10 สามารถเริ่มต้นการซื้อขาย $500 ได้