เมื่อตลาดเปิด เราก็เปิด

โดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน 5 วันต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือวันหยุดด้านล่าง เนื่องจากอาจส่งผลต่อชั่วโมงการซื้อขายในวันที่ที่ระบุ

** เขตเวลาใช้ GMT+3 ทั้งหมด


Date

29.05.2023

UK Bank Holiday (United Kingdom)

Asset

สถานะ

FTSE-JUN23

ปิด

Equities UK

ปิด

Date

29.05.2023

Memorial Day (United States)

Asset

สถานะ

DOW-JUN23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NK-JUN23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NK-SEP23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NSDQ-JUN23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

SP-JUN23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

BRNT-AUG23

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

CL-JUL23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-JUL23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COPP-JUL23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PALAD-JUN23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PLAT-JUL23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAUUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAGUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COCOA-JUL23

ปิด

COFFE-JUL23

ปิด

SUG11-JUL23

ปิด

CORN-JUL23

ปิด

LCTT-JUN23

ปิด

WHEAT-JUL23

ปิด

Equities US

ปิด

Date

29.05.2023

Pentecost (Switzerland)

Asset

สถานะ

Equities Switzerland

ปิด

วันที่

เหตุการณ์

สินทรัพย์

สถานะ

29.05.2023

UK Bank Holiday (United Kingdom)

FTSE-JUN23

Equities UK

ปิด

ปิด

29.05.2023

Memorial Day (United States)

DOW-JUN23

NK-JUN23

NK-SEP23

NSDQ-JUN23

SP-JUN23

BRNT-AUG23

CL-JUL23

NGAS-JUL23

COPP-JUL23

PALAD-JUN23

PLAT-JUL23

XAUUSD

XAGUSD

COCOA-JUL23

COFFE-JUL23

SUG11-JUL23

CORN-JUL23

LCTT-JUN23

WHEAT-JUL23

Equities US

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

29.05.2023

Pentecost (Switzerland)

Equities Switzerland

ปิด

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ