เมื่อตลาดเปิด เราก็เปิด

โดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน 5 วันต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือวันหยุดด้านล่าง เนื่องจากอาจส่งผลต่อชั่วโมงการซื้อขายในวันที่ที่ระบุ

** เขตเวลาใช้ GMT+2 ทั้งหมด


Date

23.12.2022

คริสต์มาส

Asset

สถานะ

CL-FEB23

ปกติ

NGAS-FEB23

ปกติ

BRNT-MAR23

03:00-22:00 (ปิดเร็ว)

COPP-MAR23

ปกติ

PALAD-MAR23

ปกติ

PLAT-JAN23

ปกติ

XAUUSD

ปกติ

XAGUSD

ปกติ

SP-MAR23

ปกติ

NSDQ-MAR23

ปกติ

DOW-MAR23

ปกติ

NK-MAR23

ปกติ

USDINDEX

ปกติ

ASX-MAR23

00:50-07:30 (ปิดเร็ว)

CAC-MAR23

ปกติ

FTSE-MAR23

03:00-14:50 (ปิดเร็ว)

DAX-MAR23

ปกติ

IBEX-JAN23

ปกติ

MIB-MAR23

ปกติ

COCOA-MAR23

ปกติ

COFFE-MAR23

ปกติ

SUG11-MAR23

ปกติ

CORN-MAR23

ปกติ

WHEAT-MAR23

ปกติ

LCTT-DEC22

ปกติ

Equities US / ETFs

ปกติ

Equities UK

10:00-14:30 (ปิดเร็ว)

Equities EU (Milan, Frankfurt)

ปกติ

Equities EU (Switzerland)

ปกติ

Equities EU (Amsterdam, Lisbon, Paris)

ปกติ

Equities EU (Madrid)

ปกติ

Equities EU (Vienna)

ปกติ

Equities South Africa

09:00-11:50 (ปิดเร็ว)

Date

26.12.2022

คริสต์มาส

Asset

สถานะ

CL-FEB23

ปิด

NGAS-FEB23

ปิด

BRNT-MAR23

ปิด

COPP-MAR23

ปิด

PALAD-MAR23

ปิด

PLAT-JAN23

ปิด

XAUUSD

ปิด

XAGUSD

ปิด

SP-MAR23

ปิด

NSDQ-MAR23

ปิด

DOW-MAR23

ปิด

NK-MAR23

ปิด

USDINDEX

ปิด

ASX-MAR23

ปิด

CAC-MAR23

ปิด

FTSE-MAR23

ปิด

DAX-MAR23

ปิด

IBEX-JAN23

ปิด

MIB-MAR23

ปิด

COCOA-MAR23

ปิด

COFFE-MAR23

ปิด

SUG11-MAR23

ปิด

CORN-MAR23

ปิด

WHEAT-MAR23

ปิด

LCTT-DEC22

ปิด

Equities US / ETFs

ปิด

Equities UK

ปิด

Equities EU (Milan, Frankfurt)

ปิด

Equities EU (Switzerland)

ปิด

Equities EU (Amsterdam, Lisbon, Paris)

ปิด

Equities EU (Madrid)

ปิด

Equities EU (Vienna)

ปิด

Equities South Africa

ปิด

Date

27.12.2022

คริสต์มาส

Asset

สถานะ

CL-FEB23

ปกติ

NGAS-FEB23

ปกติ

BRNT-MAR23

ปกติ

COPP-MAR23

ปกติ

PALAD-MAR23

ปกติ

PLAT-JAN23

ปกติ

XAUUSD

ปกติ

XAGUSD

ปกติ

SP-MAR23

ปกติ

NSDQ-MAR23

ปกติ

DOW-MAR23

ปกติ

NK-MAR23

ปกติ

USDINDEX

ปกติ

ASX-MAR23

ปิด

CAC-MAR23

ปกติ

FTSE-MAR23

ปิด

DAX-MAR23

ปกติ

IBEX-JAN23

ปกติ

MIB-MAR23

ปกติ

COCOA-MAR23

14:30-20:30 (เปิดช้า)

COFFE-MAR23

14:30-20:30 (เปิดช้า)

SUG11-MAR23

14:30-20:00 (เปิดช้า)

CORN-MAR23

16:30-21:20 (เปิดช้า)

WHEAT-MAR23

16:30-21:20 (เปิดช้า)

LCTT-DEC22

ปกติ

Equities US / ETFs

ปกติ

Equities UK

ปิด

Equities EU (Milan, Frankfurt)

ปกติ

Equities EU (Switzerland)

ปกติ

Equities EU (Amsterdam, Lisbon, Paris)

ปกติ

Equities EU (Madrid)

ปกติ

Equities EU (Vienna)

ปกติ

Equities South Africa

ปกติ

Date

30.12.2022

ปีใหม่

Asset

สถานะ

CL-FEB23

ปกติ

NGAS-FEB23

ปกติ

BRNT-MAR23

03:00-22:00 (ปิดเร็ว)

COPP-MAR23

ปกติ

PALAD-MAR23

ปกติ

PLAT-JAN23

ปกติ

XAUUSD

ปกติ

XAGUSD

ปกติ

SP-MAR23

ปกติ

NSDQ-MAR23

ปกติ

DOW-MAR23

ปกติ

NK-MAR23

ปกติ

USDINDEX

ปกติ

ASX-MAR23

00:50-07:30 (ปิดเร็ว)

CAC-MAR23

ปกติ

FTSE-MAR23

03:00-14:50 (ปิดเร็ว)

COCOA-MAR23

ปกติ

COFFE-MAR23

ปกติ

SUG11-MAR23

ปกติ

CORN-MAR23

ปกติ

WHEAT-MAR23

ปกติ

LCTT-MAR23

ปกติ

Equities US / ETFs

ปกติ

Equities UK

10:00-14:30 (ปิดเร็ว)

Equities EU (Milan, Frankfurt)

10:00-15:00 (ปิดเร็ว)

Equities EU (Switzerland)

ปกติ

Equities Russia

ปกติ

Equities South Africa

09:00-11:50 (ปิดเร็ว)

Date

02.01.2023

ปีใหม่

Asset

สถานะ

CL-FEB23

ปิด

NGAS-FEB23

ปิด

BRNT-MAR23

ปิด

COPP-MAR23

ปิด

PALAD-MAR23

ปิด

PLAT-JAN23

ปิด

XAUUSD

ปิด

XAGUSD

ปิด

SP-MAR23

ปิด

NSDQ-MAR23

ปิด

DOW-MAR23

ปิด

NK-MAR23

ปิด

USDINDEX

ปิด

ASX-MAR23

ปิด

CAC-MAR23

ปิด

FTSE-MAR23

ปิด

COCOA-MAR23

ปิด

COFFE-MAR23

ปิด

SUG11-MAR23

ปิด

CORN-MAR23

ปิด

WHEAT-MAR23

ปิด

LCTT-MAR23

ปิด

Equities US / ETFs

ปิด

Equities UK

ปิด

Equities EU (Milan, Frankfurt)

ปกติ

Equities EU (Switzerland)

ปิด

Equities Russia

ปิด

Equities South Africa

ปิด

Date

03.01.2023

ปีใหม่

Asset

สถานะ

CL-FEB23

ปกติ

NGAS-FEB23

ปกติ

BRNT-MAR23

ปกติ

COPP-MAR23

ปกติ

PALAD-MAR23

ปกติ

PLAT-JAN23

ปกติ

XAUUSD

ปกติ

XAGUSD

ปกติ

SP-MAR23

ปกติ

NSDQ-MAR23

ปกติ

DOW-MAR23

ปกติ

NK-MAR23

ปกติ

USDINDEX

ปกติ

ASX-MAR23

ปกติ

CAC-MAR23

ปกติ

FTSE-MAR23

ปกติ

COCOA-MAR23

ปกติ

COFFE-MAR23

ปกติ

SUG11-MAR23

ปกติ

CORN-MAR23

16:30-21:20 (เปิดช้า)

WHEAT-MAR23

16:30-21:20 (เปิดช้า)

LCTT-MAR23

ปกติ

Equities US / ETFs

ปกติ

Equities UK

ปกติ

Equities EU (Milan, Frankfurt)

ปกติ

Equities EU (Switzerland)

ปกติ

Equities Russia

ปิด

Equities South Africa

ปกติ

วันที่

เหตุการณ์

สินทรัพย์

สถานะ

23.12.2022

คริสต์มาส

CL-FEB23

NGAS-FEB23

BRNT-MAR23

COPP-MAR23

PALAD-MAR23

PLAT-JAN23

XAUUSD

XAGUSD

SP-MAR23

NSDQ-MAR23

DOW-MAR23

NK-MAR23

USDINDEX

ASX-MAR23

CAC-MAR23

FTSE-MAR23

DAX-MAR23

IBEX-JAN23

MIB-MAR23

COCOA-MAR23

COFFE-MAR23

SUG11-MAR23

CORN-MAR23

WHEAT-MAR23

LCTT-DEC22

Equities US / ETFs

Equities UK

Equities EU (Milan, Frankfurt)

Equities EU (Switzerland)

Equities EU (Amsterdam, Lisbon, Paris)

Equities EU (Madrid)

Equities EU (Vienna)

Equities South Africa

ปกติ

ปกติ

03:00-22:00 (ปิดเร็ว)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

00:50-07:30 (ปิดเร็ว)

ปกติ

03:00-14:50 (ปิดเร็ว)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

10:00-14:30 (ปิดเร็ว)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

09:00-11:50 (ปิดเร็ว)

26.12.2022

คริสต์มาส

CL-FEB23

NGAS-FEB23

BRNT-MAR23

COPP-MAR23

PALAD-MAR23

PLAT-JAN23

XAUUSD

XAGUSD

SP-MAR23

NSDQ-MAR23

DOW-MAR23

NK-MAR23

USDINDEX

ASX-MAR23

CAC-MAR23

FTSE-MAR23

DAX-MAR23

IBEX-JAN23

MIB-MAR23

COCOA-MAR23

COFFE-MAR23

SUG11-MAR23

CORN-MAR23

WHEAT-MAR23

LCTT-DEC22

Equities US / ETFs

Equities UK

Equities EU (Milan, Frankfurt)

Equities EU (Switzerland)

Equities EU (Amsterdam, Lisbon, Paris)

Equities EU (Madrid)

Equities EU (Vienna)

Equities South Africa

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

27.12.2022

คริสต์มาส

CL-FEB23

NGAS-FEB23

BRNT-MAR23

COPP-MAR23

PALAD-MAR23

PLAT-JAN23

XAUUSD

XAGUSD

SP-MAR23

NSDQ-MAR23

DOW-MAR23

NK-MAR23

USDINDEX

ASX-MAR23

CAC-MAR23

FTSE-MAR23

DAX-MAR23

IBEX-JAN23

MIB-MAR23

COCOA-MAR23

COFFE-MAR23

SUG11-MAR23

CORN-MAR23

WHEAT-MAR23

LCTT-DEC22

Equities US / ETFs

Equities UK

Equities EU (Milan, Frankfurt)

Equities EU (Switzerland)

Equities EU (Amsterdam, Lisbon, Paris)

Equities EU (Madrid)

Equities EU (Vienna)

Equities South Africa

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปิด

ปกติ

ปิด

ปกติ

ปกติ

ปกติ

14:30-20:30 (เปิดช้า)

14:30-20:30 (เปิดช้า)

14:30-20:00 (เปิดช้า)

16:30-21:20 (เปิดช้า)

16:30-21:20 (เปิดช้า)

ปกติ

ปกติ

ปิด

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

30.12.2022

ปีใหม่

CL-FEB23

NGAS-FEB23

BRNT-MAR23

COPP-MAR23

PALAD-MAR23

PLAT-JAN23

XAUUSD

XAGUSD

SP-MAR23

NSDQ-MAR23

DOW-MAR23

NK-MAR23

USDINDEX

ASX-MAR23

CAC-MAR23

FTSE-MAR23

COCOA-MAR23

COFFE-MAR23

SUG11-MAR23

CORN-MAR23

WHEAT-MAR23

LCTT-MAR23

Equities US / ETFs

Equities UK

Equities EU (Milan, Frankfurt)

Equities EU (Switzerland)

Equities Russia

Equities South Africa

ปกติ

ปกติ

03:00-22:00 (ปิดเร็ว)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

00:50-07:30 (ปิดเร็ว)

ปกติ

03:00-14:50 (ปิดเร็ว)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

10:00-14:30 (ปิดเร็ว)

10:00-15:00 (ปิดเร็ว)

ปกติ

ปกติ

09:00-11:50 (ปิดเร็ว)

02.01.2023

ปีใหม่

CL-FEB23

NGAS-FEB23

BRNT-MAR23

COPP-MAR23

PALAD-MAR23

PLAT-JAN23

XAUUSD

XAGUSD

SP-MAR23

NSDQ-MAR23

DOW-MAR23

NK-MAR23

USDINDEX

ASX-MAR23

CAC-MAR23

FTSE-MAR23

COCOA-MAR23

COFFE-MAR23

SUG11-MAR23

CORN-MAR23

WHEAT-MAR23

LCTT-MAR23

Equities US / ETFs

Equities UK

Equities EU (Milan, Frankfurt)

Equities EU (Switzerland)

Equities Russia

Equities South Africa

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปกติ

ปิด

ปิด

ปิด

03.01.2023

ปีใหม่

CL-FEB23

NGAS-FEB23

BRNT-MAR23

COPP-MAR23

PALAD-MAR23

PLAT-JAN23

XAUUSD

XAGUSD

SP-MAR23

NSDQ-MAR23

DOW-MAR23

NK-MAR23

USDINDEX

ASX-MAR23

CAC-MAR23

FTSE-MAR23

COCOA-MAR23

COFFE-MAR23

SUG11-MAR23

CORN-MAR23

WHEAT-MAR23

LCTT-MAR23

Equities US / ETFs

Equities UK

Equities EU (Milan, Frankfurt)

Equities EU (Switzerland)

Equities Russia

Equities South Africa

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

16:30-21:20 (เปิดช้า)

16:30-21:20 (เปิดช้า)

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปิด

ปกติ

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ