** เขตเวลาใช้ EEST GMT+3 ทั้งหมด


Date

23.11.2023

วันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐอเมริกาปี 2023

Asset

สถานะ

DOW-DEC23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NK-DEC23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NSDQ-DEC23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

SP-DEC23

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

BRNT-JAN24

03:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

BRNT-FEB24

03:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

CL-JAN24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-DEC23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-JAN24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COPP-DEC23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PALAD-DEC23

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PLAT-JAN24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COCOA-MAR24

ปิด

COFFE-MAR24

ปิด

SUG11-MAR24

ปิด

CORN-DEC23

ปิด

WHEAT-DEC23

ปิด

LCTT-DEC23

ปิด

XAUUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAGUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

Equities US / ETFs

ปิด

Date

24.11.2023

วันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐอเมริกาปี 2023

Asset

สถานะ

DOW-DEC23

01:00 - 20:15 (ปิดเร็ว)

NK-DEC23

01:00 - 20:15 (ปิดเร็ว)

NSDQ-DEC23

01:00 - 20:15 (ปิดเร็ว)

SP-DEC23

01:00 - 20:15 (ปิดเร็ว)

BRNT-JAN24

03:00 - 21:00 (ปิดเร็ว)

BRNT-FEB24

03:00 - 21:00 (ปิดเร็ว)

CL-JAN24

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

NGAS-DEC23

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

NGAS-JAN24

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

COPP-DEC23

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

PALAD-DEC23

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

PLAT-JAN24

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

CORN-DEC23

16:30 - 20:05 (เปิดช้า/ปิดเร็ว)

WHEAT-DEC23

16:30 - 20:05 (เปิดช้า/ปิดเร็ว)

LCTT-DEC23

16:30 - 20:05 (ปิดเร็ว)

XAUUSD

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

XAGUSD

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

Equities US / ETFs

16:30 - 20:00 (ปิดเร็ว)

วันที่

เหตุการณ์

สินทรัพย์

สถานะ

23.11.2023

วันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐอเมริกาปี 2023

DOW-DEC23

NK-DEC23

NSDQ-DEC23

SP-DEC23

BRNT-JAN24

BRNT-FEB24

CL-JAN24

NGAS-DEC23

NGAS-JAN24

COPP-DEC23

PALAD-DEC23

PLAT-JAN24

COCOA-MAR24

COFFE-MAR24

SUG11-MAR24

CORN-DEC23

WHEAT-DEC23

LCTT-DEC23

XAUUSD

XAGUSD

Equities US / ETFs

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

03:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

03:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

ปิด

24.11.2023

วันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐอเมริกาปี 2023

DOW-DEC23

NK-DEC23

NSDQ-DEC23

SP-DEC23

BRNT-JAN24

BRNT-FEB24

CL-JAN24

NGAS-DEC23

NGAS-JAN24

COPP-DEC23

PALAD-DEC23

PLAT-JAN24

CORN-DEC23

WHEAT-DEC23

LCTT-DEC23

XAUUSD

XAGUSD

Equities US / ETFs

01:00 - 20:15 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:15 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:15 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:15 (ปิดเร็ว)

03:00 - 21:00 (ปิดเร็ว)

03:00 - 21:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

16:30 - 20:05 (เปิดช้า/ปิดเร็ว)

16:30 - 20:05 (เปิดช้า/ปิดเร็ว)

16:30 - 20:05 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:45 (ปิดเร็ว)

16:30 - 20:00 (ปิดเร็ว)

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ