** เขตเวลาใช้ GMT+3 ทั้งหมด


Date

27.05.2024

US Memorial Day

Asset

สถานะ

DOW-JUN24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NK-JUN24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

NSDQ-JUN24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

SP-JUN24

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

BRNT-AUG24

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

CL-JUL24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

NGAS-JUL24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COPP-JUL24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PALAD-JUN24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

PLAT-JUL24

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAUUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

XAGUSD

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

COCOA-JUL24

ปิด

COFFE-JUL24

ปิด

SUG11-JUL24

ปิด

CORN-JUL24

ปิด

WHEAT-JUL24

ปิด

LCTT-JUN24

ปิด

Equities US / ETFs

ปิด

Date

27.05.2024

UK Bank Holiday

Asset

สถานะ

FTSE-JUN24

ปิด

Equities United Kingdom

ปิด

Date

30.05.2024

Corpus Christi Day

Asset

สถานะ

Equities Brazil

ปิด

วันที่

เหตุการณ์

สินทรัพย์

สถานะ

27.05.2024

US Memorial Day

DOW-JUN24

NK-JUN24

NSDQ-JUN24

SP-JUN24

BRNT-AUG24

CL-JUL24

NGAS-JUL24

COPP-JUL24

PALAD-JUN24

PLAT-JUL24

XAUUSD

XAGUSD

COCOA-JUL24

COFFE-JUL24

SUG11-JUL24

CORN-JUL24

WHEAT-JUL24

LCTT-JUN24

Equities US / ETFs

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:00 (ปิดเร็ว)

01:00 - 20:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

01:00 - 21:30 (ปิดเร็ว)

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

ปิด

27.05.2024

UK Bank Holiday

FTSE-JUN24

Equities United Kingdom

ปิด

ปิด

30.05.2024

Corpus Christi Day

Equities Brazil

ปิด

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมสำหรับการซื้อขายในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ