ตราสารจะถูกโรลโอเวอร์โดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าสถานะของคุณในตราสารทางการเงินทุกรายการที่บริษัทเสนอและอาจมีการหมดอายุ จะถูกทบไปรอบถัดไปโดยอัตโนมัติในวันหมดอายุของสัญญาถัดไป

เราขอเสนอฟังก์ชั่นโรลโอเวอร์อัตโนมัติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะปัจจุบันของคุณต่อไปได้โดยไม่กระทบต่อตราสารต่าง ๆ ในบัญชีของคุณ

การโรลโอเวอร์ทบไปรอบถัดไปโดยอัตโนมัติของสัญญาที่หมดอายุมีให้บริการฟรี

วันที่ Rollover

สินทรัพย์
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
ASX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 00:00
ASX-SEP22
ASX-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 00:00
ASX-DEC22
CAC
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 23:00
CAC-SEP22
CAC-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
CAC-DEC22
DOW
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 00:00
DOW-SEP22
DOW-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
DOW-DEC22
FTSE
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 00:00
FTSE-SEP22
FTSE-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
FTSE-DEC22
IBEX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
8.7.2022
14.07.2022 21:00
IBEX-JUL22
IBEX-AUG22
12.8.2022
18.08.2022 21:00
IBEX-AUG22
IBEX-SEP22
9.9.2022
15.09.2022 23:00
IBEX-SEP22
IBEX-OCT22
7.10.2022
13.10.2022 21:00
IBEX-OCT22
IBEX-NOV22
11.11.2022
17.11.2022 21:00
IBEX-NOV22
IBEX-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
IBEX-DEC22
NSDQ
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 23:00
NSDQ-SEP22
NSDQ-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
NSDQ-DEC22
NK
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
2.9.2022
08.09.2021 00:00
NK-SEP22
NK-DEC22
2.12.2022
08.12.2021 00:00
NK-DEC22
SP
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 23:00
SP-SEP22
SP-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
SP-DEC22
BRNT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
22.7.2022
28.07.2022 02:00
BRNT-SEP22
BRNT-OCT22
26.8.2022
31.08.2022 02:00
BRNT-OCT22
BRNT-NOV22
23.9.2022
29.09.2022 02:00
BRNT-NOV22
BRNT-DEC22
28.10.2022
31.10.2022 02:00
BRNT-DEC22
BRNT-JAN23
25.11.2022
30.11.2022 02.00
BRNT-JAN23
BRNT-FEB23
CL
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
15.7.2022
20.07.2022 00:00
CL-AUG22
CL-SEP22
19.8.2022
22.08.2022 00:00
CL-SEP22
CL-OCT22
16.9.2022
20.09.2022 00:00
CL-OCT22
CL-NOV22
14.10.2022
20.10.2022 00:00
CL-NOV22
CL-DEC22
18.11.2022
21.11.2022 00:00
CL-DEC22
CL-JAN23
COCOA
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
12.8.2022
17.08.2022 23:00
COCOA-SEP22
COCOA-DEC22
11.11.2022
15.11.2022 23:00
COCOA-DEC22
COFFEE
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
15.7.2022
20.7.2022 00:00
COFFE-JUL22
COFFE-SEP22
19.8.2022
22.8.2022 00:00
COFFE-SEP22
COFFE-DEC22
COPPER
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
22.7.2022
27.07.2022 00:00
COPP-JUL22
COPP-SEP22
23.9.2022
28.09.2022 00:00
COPP-SEP22
COPP-DEC22
23.12.2022
28.12.2022 00:00
COPP-DEC22
CORN
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
8.7.2022
14.07.2022 21:15
CORN-JUL22
CORN-SEP22
9.9.2022
14.09.2022 21:15
CORN-SEP22
CORN-DEC22
9.12.2022
14.12.2022 21:15
CORN-DEC22
Live Cattle
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
26.8.2022
30.08.2022 21:15
LCTT-AUG22
LCTT-OCT22
21.10.2022
27.10.2022 21:15
LCTT-OCT22
LCTT-DEC22
23.12.2022
29.12.2022 21:15
LCTT-DEC22
NGAS
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
22.7.2022
27.07.2022 00:00
NGAS-AUG22
NGAS-SEP22
26.8.2022
29.08.2022 00:00
NGAS-SEP22
NGAS-OCT22
23.9.2022
28.09.2022 00:00
NGAS-OCT22
NGAS-NOV22
21.10.2022
27.10.2022 00:00
NGAS-NOV22
NGAS-DEC22
25.11.2022
28.11.2022 00:00
NGAS-DEC22
NGAS-JAN23
PALLADIUM
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
23.9.2022
28.09.2022 00:00
PALLAD-SEP22
PALLAD-DEC22
23.12.2022
29.12.2022 00:00
PALLAD-DEC22
PLATINUM
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
22.7.2022
27.07.2022 00:00
PLAT-JUL22
PLAT-OCT22
21.10.2022
27.10.2022 00:00
PLAT-OCT22
SUGAR
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
23.9.2022
29.09.2022 21:15
SUG11-OCT22
WHEAT
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
8.7.2022
14.07.2022 21:15
WHEAT-JUL22
WHEAT-SEP22
9.9.2022
14.09.2022 21:15
WHEAT-SEP22
WHEAT-DEC22
9.12.2022
14.12.2022 21:15
WHEAT-DEC22
DAX
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 23:00
DAX-SEP22
DAX-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
DAX-DEC22
MIB
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 23:00
MIB-SEP22
MIB-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
MIB-DEC22
SMI
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 23:00
SMI-SEP22
SMI-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
SMI-DEC22
EUROSTOX50
วันที่ Rollover
วันหมดอายุ
สัญญาหมดอายุ
สัญญาฉบับใหม่
9.9.2022
15.09.2022 23:00
EUSX-SEP22
EUSX-DEC22
9.12.2022
15.12.2022 23:00
EUSX-DEC22